OpenCom商城 - 全部
刮刮卡
价       格:
500.00
作       者:
OpenCom团队
使用应用:
您未登录,请先登录
套       餐:
  • 永久
温馨提示:请确认“使用应用”的应用是不是你要选择的应用
  • 产品介绍

名称:快乐刮奖
           分类:运营工具
           作者:OpenCom官方
           运行环境:帖子、底部tap
           介绍:
快乐刮奖原名刮刮卡,是运营者回馈用户的一种常见功能。
快乐刮奖中的礼品可以寻找商家冠名,帮助应用主实现商业变现。
快乐刮奖能够帮助应用主提高用户活跃度。
快乐刮奖具有很强的互动性、娱乐性以及神秘感。
         
截图展示:
         huaxo